SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องส่วนตัว

สืบหาความจริงของปัญหาครอบครัว // เรื่องชู้สาว การนอกใจ ต้องการให้ติดตาม เฝ้าดูพฤติกรรม คนรัก คู่สมรส คนที่แอบรัก คนในครอบครัว บุคคลทั่วไปบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และบริษัท ทุกคนที่คุณสงสัย ยืนยันหลักฐานด้วย ภาพถ่าย และวิดีโอ…

สืบหาคนจากเบอร์โทรศัพท์ ตามหาคนหาย หรือ ตามหาบุคคลที่กระทำความผิด ( ที่มีหมายจับ และไม่มีหมายจับ )

สืบประวัติส่วนตัวของบุคคล (อาทิ) เช่น…

สืบหาที่อยู่ในทะเบียนบ้าน บ้านเกิด และที่อยู่ปัจจุบัน

สืบหา วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ และสถานภาพ โสด,สมรส,หย่า

สืบหาชื่อ บิดา มารดา หรือบุคคลในทะเบียนบ้านทั้งหมด

สืบหาที่ทำงานปัจจุบัน และประกันสังคม

สืบตรวจสอบประวัติการศึกษา อดีตและปัจจุบัน

สืบตรวจสอบ ประวัติอาชญากร คดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่ง และอาญา

สืบหาข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกต่างประเทศ และประเทศไทย

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของชาวต่างชาติที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Blacklist) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจสอบข้อมูลหมายจับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางด่านตม.ต่างๆ

สืบตรวจสอบยานพาหนะในครอบครอง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ จากชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชน

สืบตรวจสอบชื่อผู้ประกอบกิจการ จากทะเบียนรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ

หมายเหตุ : ต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีในรายการ ที่คุณอยากรู้เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ และไลน์ ได้ตลอดเวลา

SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องธุรกิจ

สืบทรัพย์บังคับคดี

ตรวจสอบประวัติของลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ

ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลต่างๆ (เช่นด้านการเงิน) ของบริษัท หรือร้านค้า ก่อนที่คุณจะเข้าไปร่วมลงทุน หรือการซื้อกิจการ

สืบหาผู้กระทำผิด กรณีการทุจริตในองค์กร หรือบริษัท

สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โรงงานที่ผลิตสินค้า ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงขอมูลทางด้านการเงินด้วย)

สืบหาข้อมูลของคู่ค้า ลูกค้า (ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ข้อมูลด้านการเงินของคู่ค้าว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้ารายนั้น

สืบหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อการติดตามหนี้สิน รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

สืบหาแหล่งผลิต ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าปลอม หรือละเมิดลิขสิทธิ์

SPY191 ให้บริการสืบสวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

สืบเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา

สืบหาบุคคลตามหมายจับหรือบุคคลสูญหาย

สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี (เช่นการฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี)

SPY191 ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

เนื่องจาก เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสืบสวน และการสอบสวนของหน่วยงานราชการมายาวนาน พร้อมทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาเป็นอย่างดี เรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับคุณได้เป็นอย่างดี