นักสืบใครก็อยากเป็น

นักสืบใครก็อยากเป็น


 

      สิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มันเท่ห์ มันดูฉลาด มันดูลึกลับ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้.... พื้นฐานต้องมีความอดทน ช่างสังเกตุ แคล่วคล่องว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภานรอบตัว ต้องพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์   ซึ่งโอกาสและจังหวะชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัส...และมันคืออาชีพนักสืบ..ใครๆก็อยากเป็นนั่นเอง

       คำว่านักสืบ”  ฟังดูเท่ห์จริงไรจริง แต่การที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีและสมบูรณ์แบบนั้น ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบภายในบุคคลเดียวกัน ในความเป็นจริงก็มีทั้งเป็นไปได้ และอาจจะไม่ครบก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีขีดความสามารถ หรือพรสวรรค์ ที่ฟ้าประทานมาไม่เท่ากัน บางคนได้มาครบเครื่อง ดั่งที่เราๆท่านๆ ทั้งหลายเคยได้ยินคือคำว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ หรือ Born to be“ นั่นเอง แต่บางคนอาจจะได้มาน้อยกว่าคนอื่นๆซึ่งไม่แปลกและไม่มีอะไรถูกหรือผิดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันใครบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม หรือรับคำสั่งเท่านั้น  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ มองอีกด้านนึงก็จะเห็นความลงตัวจากการที่มีบุคคลหลายๆลักษณะ ปนเปกันในโลกของความเป็นจริง เพื่อสร้างสมดุลหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่กันและกันได้อย่างลงตัว ด้วยบุคคลิกลักษณะเฉพาะตัว ต่างคนต่างที่มาย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน แต่เมื่อค้นหาและดึงศักยภาพทีมีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เหมาะกับงานก็จะเห็นว่า เพชรในตมมีจริงเช่นเดียวกันในงานนักสืบ ย่อมมีทั้งคนที่พร้อมมากที่สุด, มาก , ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ... กล่าวคือ

      กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ มักจะมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งบุคคลิกลักษณะภายในและภายนอก ซึ่งบางคนเพียงแค่มองผิวเผินก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็นผู้นำสูง ด้วยลักษะทางกายภาพ  เมื่อได้เรียนรู้หรือสัมผัสตัวตนระดับนึง จะเห็นถึงความเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองและการจดจำที่ดีเยี่ยม เป็นต้น

     กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม มักจะมีอีกบุคคลิก เช่น บางคนชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งเร้ารอบตัวหรือต่อหน้าสาธารณชน  แต่ก็ไม่ขัดแย้งถ้าจะต้องทำตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือรับคำสั่งต่างๆเช่นกัน... และการที่จะหล่อหลอมความคิดในการทำงานหรือเรื่องราวต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ในขณะปฎิบัติหน้าที่นั้น ในงานนักสืบก็เฉกเช่นเดียวกันกับงานอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ไหวพริบ ความตื่นตัว กระตือรือร้น มากกว่างานอื่นๆหลายเท่าตัว+++ และต้องอาศัยทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน

     ในความเป็นศาสตร์นั้น เปรียบได้กับคนที่มีภาวะผู้นำสูง มักจะใช้ไหวพริบ หรือการนำตรรกะเชิงวิชาการต่างๆในการวิเคราะห์ลักษณะงาน วางแผนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ซึ่งยังไม่เพียงพอจริงๆแล้วในการทำงานยังต้องการคนที่มีทักษะด้านอื่นๆด้วย เช่น ทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft skills)หรือเปรียบได้กับความเป็นศิลป์ นั่นเอง ทักษะข้อนี้สำคัญมากพอกันกับความรู้เชิงวิชาการ หรือเรียกว่าเป็นของคู่กัน เป็นตัวเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลงตัว (เหมือนขาว-ดำที่มาคู่กัน... อันนี้ไม่เดี่ยวกับนักสืบล่ะ...หลงประเด็น เอิ้กๆๆ)

 

เรื่องทักษะด้านอารมณ์นั้น ยังแยกย่อย ออกได้หลายประการซางนักสืบทุคนควรตระหนักและมีอยู่ในตัว ขอยกตัวอย่างดังนี้.-

    1.ความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ (Leadership & Creativity) ทักษะการเป็นผู้นำนั้นไม่จำเป็นต้องมีในหัวหน้าเท่านั้น แต่ทุกคนควรมีทักษะนี้ติดตัว รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งฝ่ายเดียว ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วน ที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเฉพาะหน้าก็ควรตัดสินใจลงมือทำได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายของงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

    2.การสื่อสาร (Communication)ในการทำงานหรืออยู่ร่วมกันบนโลกนี้ต้องอาศัย การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ในงานนักสืบก็เช่นเดียวกัน นับเป็นอีกทักษะที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร ถ้าตีความหรือการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งความล่าช้าหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องานได้

 

   3.การทำงานเป็นทีม(Team work)ในการทำงานไม่มีคำว่าพระเอกหรือฉายเดี่ยว(One man show)มีแต่คำว่าการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและพร้อมเพรียงกัน นักสืบทุกคนในองค์กรคือฟันเฟืองที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานให้สำเร็จในที่สุด ดังนั้นทักษะการร่วมมือร่วมแรงกันจะช่วยให้ศักยภาพของการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 คียเวิร์ด
นักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบชู้สาว,บริษัทนักสืบ,จ้างนักสืบ
รายละเอียด
สิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มันเท่ห์ มันดูฉลาด มันดูลึกลับ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้.... พื้นฐานต้องมีความอดทน ช่างสังเกตุ แคล่วคล่องว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภานรอบตัว ต้องพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ ซึ่งโอกาสและจังหวะชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัส
ลิงค์
-นักสืบใครก็อยากเป็น
สร้างเมื่อ
2019-09-22 22:09:56