บทความทั้งหมด

นักสืบใครก็อยากเป็น

นักสืบใครก็อยากเป็น

นักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบชู้สาว,บริษัทนักสืบ,จ้างนักสืบ

        สิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มันเท่ห์ มันดูฉลาด มันดูลึกลับ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้.... พื้นฐานต้องมีความอดทน ช่างสังเกตุ แคล่วคล่องว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภานรอบตัว ต้องพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์   ซึ่งโอกาสและจังหวะชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัส...และมันคืออาชีพ “ นักสืบ..ใครๆก็อยากเป็น “ นั่นเอง        คำว่า”นักสืบ”  ฟังดูเท่ห์จริงไรจริง แต่การที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีและสมบูรณ์แบบนั้น ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบภายในบุคคลเดียวกัน ในความเป็นจริงก็มีทั้งเป็นไปได้ และอาจจะไม่ครบก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีขีดความสามารถ หรือพรสวรรค์ ที่ฟ้าประทานมาไม่เท่ากัน บางคนได้มาครบเครื่อง ดั่งที่เราๆท่านๆ ทั้งหลายเคยได้ยินคือคำว่า “เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ หรือ Born to be“ นั่นเอง แต่บางคนอาจจะได้มาน้อยกว่าคนอื่นๆซึ่งไม่แปลกและไม่มีอะไรถูกหรือผิดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันใครบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม หรือรับคำสั่งเท่านั้น  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ มองอีกด้านนึงก็จะเห็นความลงตัวจากการที่มีบุคคลหลายๆลักษณะ ปนเปกันในโลกของความเป็นจริง เพื่อสร้างสมดุลหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่กันและกันได้อย่างลงตัว ด้วยบุคคลิกลักษณะเฉพาะตัว ต่างคนต่างที่มาย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน แต่เมื่อค้นหาและดึงศักยภาพทีมีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เหมาะกับงานก็จะเห็นว่า เพชรในตมมีจริงเช่นเดียวกันในงานนักสืบ ย่อมมีทั้งคนที่พร้อมมากที่สุด, มาก , ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ... กล่าวคือ       กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ มักจะมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งบุคคลิกลักษณะภายในและภายนอก ซึ่งบางคนเพียงแค่มองผิวเผินก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็นผู้นำสูง ด้วยลักษะทางกายภาพ  เมื่อได้เรียนรู้หรือสัมผัสตัวตนระดับนึง จะเห็นถึงความเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองและการจดจำที่ดีเยี่ยม เป็นต้น      กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตาม มักจะมีอีกบุคคลิก เช่น บางคนชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งเร้ารอบตัวหรือต่อหน้าสาธารณชน  แต่ก็ไม่ขัดแย้งถ้าจะต้องทำตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือรับคำสั่งต่างๆเช่นกัน... และการที่จะหล่อหลอมความคิดในการทำงานหรือเรื่องราวต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ในขณะปฎิบัติหน้าที่นั้น ในงานนักสืบก็เฉกเช่นเดียวกันกับงานอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ไหวพริบ ความตื่นตัว กระตือรือร้น มากกว่างานอื่นๆหลายเท่าตัว+++ และต้องอาศัยทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน      ในความเป็นศาสตร์นั้น เปรียบได้กับคนที่มีภาวะผู้นำสูง มักจะใช้ไหวพริบ หรือการนำตรรกะเชิงวิชาการต่างๆในการวิเคราะห์ลักษณะงาน วางแผนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ซึ่งยังไม่เพียงพอจริงๆแล้วในการทำงานยังต้องการคนที่มีทักษะด้านอื่นๆด้วย เช่น ทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft skills)หรือเปรียบได้กับความเป็นศิลป์ นั่นเอง ทักษะข้อนี้สำคัญมากพอกันกับความรู้เชิงวิชาการ หรือเรียกว่าเป็นของคู่กัน เป็นตัวเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลงตัว (เหมือนขาว-ดำที่มาคู่กัน... อันนี้ไม่เดี่ยวกับนักสืบล่ะ...หลงประเด็น เอิ้กๆๆ)   เรื่องทักษะด้านอารมณ์นั้น ยังแยกย่อย ออกได้หลายประการซางนักสืบทุคนควรตระหนักและมีอยู่ในตัว ขอยกตัวอย่างดังนี้.-     1.ความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ (Leadership & Creativity) ทักษะการเป็นผู้นำนั้นไม่จำเป็นต้องมีในหัวหน้าเท่านั้น แต่ทุกคนควรมีทักษะนี้ติดตัว รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งฝ่ายเดียว ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วน ที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเฉพาะหน้าก็ควรตัดสินใจลงมือทำได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายของงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน     2.การสื่อสาร (Communication)ในการทำงานหรืออยู่ร่วมกันบนโลกนี้ต้องอาศัย การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ในงานนักสืบก็เช่นเดียวกัน นับเป็นอีกทักษะที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร ถ้าตีความหรือการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งความล่าช้าหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องานได้      3.การทำงานเป็นทีม(Team work)ในการทำงานไม่มีคำว่าพระเอกหรือฉายเดี่ยว(One man show)มีแต่คำว่าการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและพร้อมเพรียงกัน นักสืบทุกคนในองค์กรคือฟันเฟืองที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานให้สำเร็จในที่สุด ดังนั้นทักษะการร่วมมือร่วมแรงกันจะช่วยให้ศักยภาพของการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

เส้นทางนักสืบ

เส้นทางนักสืบ

นักสืบ,นักสืบชู้สาว,จ้างนักสืบ,บริษัทนักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบราคาถูก

เส้นทางนักสืบ / วิถีแห่งสายลับ                                   ความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ของเด็กวัยหัดเดินต่างกันหลายครั้งที่ครูและผู้ใหญ่ถามว่า“ โตขึ้นอยากเป็นอะไรเอ่ย”                                                                                                             เด็ก ๆ ก็จะตอบสนองต่อความรู้สึกตอนที่อยู่ด้วยกันด้วยความสนุกสนานฉันอยากเป็นตำรวจ      และตัวผู้มีนก็มักจะตอบว่า“ ฉันอยากเป็นนางพยาบาลค่ะ” เมื่อมองไปที่คำตอบแล้วช่างดูไร้เดียงสาและเห็นความน่ารักของเด็ก ๆ   ทุกคนล้วนมีเงินมากมายในใจเสมอไม่ว่าโตขึ้นจะได้รับการตอบสนองต่อคำถามที่ได้รับหรือไม่ก็ตามจวบจนเติบโตในระดับหนึ่งพร้อมกับวัยวุฒิ คุณกำลังค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและได้รับสิ่งที่ตัวเองอยากรู้   อยากจะทำจริงๆ แต่บางคนอาจใช้เวลานานหลาย ๆ อาชีพจนค้นพบตัวเองในที่สุดเช่นอาชีพนักสืบและปล่อยให้ความฝันในวัยเยาว์ เป็นความฝันต่อไป                           สังคมในยุคปัจจุบันสังคมยุคใหม่สังคมยุคใหม่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ - ยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น ธ รุกิจผลิตและให้เช่าซีดีดีวีดี, ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน, ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์   ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเพราะมีนวัตกรรม (นวัตกรรม) ใหม่ ๆ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี     ในขณะที่มีโอกาสมากที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วหลายครั้งที่คนคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นมากมายเช่นตลาดออนไลน์ที่เห็นได้ชัดเจน หรือมืออาชีพอื่น ๆ ที่กำลังโจมตีนั่นคือ " อาชีพนักสืบ" ฟังดูแล้วเท่ห์ทำให้นึกถึงสายโทรศัพท์ที่ปลอมตัว    แฝงตัวหรือทำให้นึกถึงโคนันที่ทำหน้าที่สืบเสาะหาปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ชีวิตหรือการทำงานจริง ๆ ของนักสืบต้องทำงาน   นักแสดงที่ถูกขโมยไปจะต้องมีไหวพริบสติปัญญาช่างสังเกตเห็น    ต้องแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้รับเป็นอย่างดีการวางเงินเดิมพันที่ดี หรือหาข้อมูลสนับสนุนหรือเพื่อรายงานลูกค้าตามขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดักฟังของนักสืบและนักสืบที่ดี  นักสืบที่ดีจะรักษาความลับของลูกค้าอย่างดีและเป็นสิ่งที่นักสืบให้ความสำคัญมาก  ถือเป็นหัวใจหลักอีกข้อในการทำงานต้องไม่ใช่โจร ... ในการปราบปรามนักสืบหรือคนที่ทำผิดศีลอด !!!             อะโดผู้เขียนล้อเล่นไม่อยากให้เครียดนะคะ ===) อย่างที่กล่าวข้างต้นยุคสมัยนี้ ทำให้เกิดช่องทางในหลาย ๆ ด้านได้เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แก้ไขหรือจัดการปัญหาเหล่านั้นได้  ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องอาศัยนักสืบผู้มีประสบการณ์ เข้ามาช่วย  วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน วางแผนการทำงาน อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะปฎิบัติงาน   สิ่งเหล่านี้ ล้วนต้องอาศัยทักษะความชำนาญของนักสืบมืออาชีพ!!!ทั้งสิ้น และก่อนจะเป็นนักสืบมืออาชีพได้ จะต้องได้รับการฝึกฝน ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น เครื่องดักฟัง อุปกรณ์ติดตาม   กล้องถ่ายรูป  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  และลงภาคสนามเพื่อทดสอบการทำงาน รวมไปถึงการติดต่อกับหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐ    และเเอกชน  นอกจากการทำงานด้วยทักษะ+ประสบการณ์ ของวิชาชีพนักสืบแล้ว นักสืบเองก็ไม่ใช่ทำหน้าที่แค่สืบแล้วจบกันไป  ยังต้องมีหลักจิตวิทยา ต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้วย  และบางเคสก็เป็นเรื่องของความรู้สึก เช่น ลูกค้าต้องการตามหาพ่อ หรืออื่นๆ และนักสืบต้องทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างในขณะนี้ (ไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็เห็นใจนักสืบอยู่มากกก) เวลากินไม่ได้นอนไม่ได้กิน (ก็ถูกแล้ว)   จำนักสืบต้องสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในการทำงานการบริหารทีมงาน   การจัดการเรื่องราวต่าง ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่นักสะสมต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึง IQ และ EQ ที่ต้องนำมาใช้ให้ สามารถซื้อขายกับการทำงานและการใช้ชีวิตตามที่ต้องการและที่สำคัญคือคลี่คลายปัญหาของลูกค้าที่ได้รับการฝึกฝน                                  มุมมองสำหรับอาชีพนี้ถ้ามองแค่เรื่องความลับในอาชีพนักสืบคุณคิดผิดถนัด !!!    ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาหรือไม่มีใจที่รักในอาชีพนี้มันคงเป็นไปได้ยากที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้ ********** เส้นทางนักสืบที่ถูกจับได้ ************      คร. Lhanya                      

โสดแบบ Chill out  เค้าไม่ง้อนะ

โสดแบบ Chill out เค้าไม่ง้อนะ

นักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบชู้สาว,จ้างนักสืบ,นักสืบราคาถูก

                เพราะสมการชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตายตัวเหมือนสูตรคณิตศาสตร์   ในชีวิตจริงของมนุษย์บนโลกใบนี้ หรือในสังคมอันแสนวุ่นวาย ยังมีปัจจัยหรือหลากหลายตัวแปรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละช่วงวัยของแต่ละคนไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทุกคนล้วนมีที่มาแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะด้วยการที่ถูกกำหนดมาแล้วจากเบื้องบน , พื้นฐานจิตใจจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว,หรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะเป็นอย่างที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจของแต่ละบุคคล (เลือกที่จะเป็นในเพศตรงข้ามกับร่างกาย) หรือเหตุผลอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูก ทุกอย่างล้วน เป็นไปได้ หรือ สามารถปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองทั้งสิ้น ไม่ว่าชีวิตนั้นจะออกมาในรูปแบบใด เช่น บางคนเลือกมีครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูก บางคนอยู่แบบครอบครัวใหญ่ แต่สำหรับบางคนการใช้ชีวิตคู่อาจจะไม่เหมาะ เพราะโลกอาจจะไม่ได้สร้าง คนๆนึงมาเพื่อเขาหรือเธอ เสมอไป  (ดราม่านิสนึง)ดังนั้นการใช้ชีวิตโสด จึงเป็นทางเลือกของหลายๆคน จนเกือบจะเรียกว่าเป็น เทรนด์ อีกอย่างในสังคมไปแล้ว   การใช้ชีวิตเพียงลำพังนั้น ถ้ามองในมุมบวก+++ หรือข้อดีของมันก็มีอยู่มาก และไม่ต้องคิดว่านี่คือการคิดเข้าข้างตัวเอง หรือเพียงเพราะ การหาเหตุผลสนับสนุนความคิดตัวเองเพื่อให้รู้สึกดี  ที่ไม่มีใครเคียงข้าง  เท่านั้น....     แต่การที่คนๆนึงอยู่ได้ด้วยตัวเอง เพียงลำพังนั้น แสดงว่า เขาหรือเธอคนั้น สามารถ ดูแลจัดการ เรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง สุขภาพ หน้าที่การงาน  การเงิน การใช้ชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นด้วย     ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เลือกใช้ชีวิตคู่หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นบ้าง (ร้อนบ้าง) ก็ตาม ก็ไม่ผิดที่ช่วงนึงของชีวิตการใช้ชีวิตคู่ดูจะมีความสุขดี แต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาวันใดวันนึง  จะด้วยเหตุผลร้อยแปดพันประการที่จะหามากล่าวอ้างกันก็ตาม คุณ เขาหรือเธอ คนนั้นก็ต้องหาวิธีเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ใช้ชีวิตที่เหลือให้ได้เพียงลำพังในสไตล์ของตัวเอง... แน่นอนช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ายากไม่ถนัด ดูขัดๆ เขินๆ  แปลกๆ เหงาๆ เพราะชินกับการมีเขาหรือเธอคนนั้น  แต่เมื่อคุณเริ่มปรับตัวได้ คุณจะรู้สึกสบายๆไม่มีอะไรยากกก  กับการเดินเดี่ยว!!    เริ่มจากหากิจกรรมหรืออะไรที่ไม่เคยได้ทำเพราะตอนมีคู่ไม่สะดวก  เช่น ดูหนังคนเดียว กินข้าวคนเดียว  เข้าร้านหนังสือ  เข้าร้านสปา  ดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย เข้าคอร์สเรียนสั้นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ บลา บลาาาาา สารพัดอย่างที่คนโสดสามารถทำได้ (บางเรื่องทำได้ดีกว่ามีชีวิตคู่ อีกนะเออออ)   ลองมาพิจารณาข้อดีของชีวิตโสดกันดูนะคะ 1.) ได้เวลาทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือ   คุณจะมีเวลาได้ทำทั้งเรื่องที่มีสาระและไร้สาระได้อย่างสบายใจ มากถึงมากที่สุด สารพัดแล้วแต่จะจัดสรร ++++ 2.) มีความเฉียบขาดในการตัดสินใจ ไม่ต้องปรึกษาอีกฝ่ายในการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไร ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่       (ข้อนี้บางครั้งอาจเป็นจุดบอด ทำให้ผิดพลาดได้ ทางที่ดีควรปรึกษาบุคคลที่ไว้ใจได้ก่อนก็ดี เพื่อความปลอดภัย) 3.) มีอิสระเสรี ในการใช้ชีวิต    ง่ายต่อการออกแบบหรือวางแผนชีวิต ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น การทำงาน การเงิน การวางแผนท่องเที่ยว        การวางแผนเกษียณ (ข้อนี้สำคัญมาก) 4.) ไม่ต้องวิตกกังวล เรื่องแฟน ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลเรื่องของอีกฝ่าย  ทำให้มีเวลาทำกิจกรรมอื่นๆ กับครอบครัวเดิม หรือเพื่อนฝูงได้มากขึ้น  5.) ไม่ต้องเกรงใจอีกฝ่ายแต่อย่างใด คุณจะรู้สึกโล่งๆ  Chill out     ไม่สน  ไม่แคร์  ไม่แชร์  ไม่ง้อ นะเฟ้ยยย  ยุค4.0 แล้ว  จะอะไรมากมายคุณยายขาาาา       ถ้าเราจะเป็นตัวของตัวเองแบบไม่เกรงใจใคร (ก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นา) อยากกินก็กิน อยากนอนก็นอน ปล่อยให้ตัวเองได้รีแล็กซ์บ้างอะไรบ้าง   ** สุดท้ายการใช้ชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบใด ก็ควรเดินทางบนสายกลาง ใช้สตินำพา ปัญหามีไว้แก้ไข บทความนี้เป็นเพียงหนึ่ง  Idea ไม่ใช่ Idol  ของใครแต่อย่างใด เป็นเพียงมุมมองนึงของการใช้ชีวิต และอยากให้กำลังใจคนที่อยู่ในสถานะโสด ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรนิรันดร์  ทำทุกอย่างและทุกวันให้ดีก็เพียงพอ  เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ  / I hope everythings will be better than before. Cr. By   Lhanya

ความทุกข์ของเมียหลวง

ความทุกข์ของเมียหลวง

นักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบชู้สาว,จ้างนักสืบ,นักสืบราคาถูก

บนโลกนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อความรักที่เกิดขึ้นกับคน 2 คน ... แต่เมื่อใดก็ตามที่มีเงินเหลือเฟือความรักที่มีต่อคนจำนวนมากที่มาก่อนเสมอ ... ตำแหน่งที่เรียกว่าเมียหลวง ตำแหน่งที่โดนคนรักยำเกรงให้เราไม่อยากได้หรือยอมรับไหม ...   ฐานะเมียหลวงในห้างหุ้นส่วนจำกัดขอให้ความสามารถเจ็บปวดอัดแน่นหนาและขอความสามารถช่วยเหลือจากเนชั่พวกเขา ... ที่จัดจ้านคุณเมเนีย่วอย่างแน่นหนากล้าที่จะกินคุณข้าวดูหนังและนอนหลับในเวลากลางคืน .. อยากรู้ว่าจิตใจที่ทำด้วยอะไรทรุดโทรมที่สุดต่ำต้อยไม่แคร์หรือมีจิตใต้สำนึกผิด ๆของคนที่หลงทางอยู่สำราญ...   แล้ว ... จะมีเมียน้อยเนี่ยคนที่ไม่ดีและผู้หญิงมักจะหาเงินด้วยตัวเองและโยนความผิดพลาดออกมาให้ได้นั่งฟังตรงนี้พร้อมกันเลยค่าาา   - เมียหลวงที่ไม่สวยเซ็กซี่เหมือนเมียน้อย *** เอ๊าดโว้ยทุกวัน ๆ  มา ๆ พูดคุยกับเพื่อน ๆ พูดคุยกับคนอื่น ๆ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ งานของสาว ' : งานของสาว';  # ตัดภาพไปที่อีเมียน้อยงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่สบาย ๆ ทุกวันคิดว่าจะใช้สมองอันไหนดีแค่กินไรดีน๊า ... วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเที่ยวไหนดี   ข้อนี้โปรดเห็นใจเมียด้วย   - เมียหลวงแล้วเอาเป็นว่าไม่เข้าใจไปแล้วมี แต่ไม่สบายใจเหมือนกันกับเมียน้อย *** อยากสะบัดบ๊อบแล้วกดเบ็คให้คุณใช้สมองซีกหมายถึงหนึ่งในนั้นไม่ได้นะคะที่รักเพราะอะไรอะไรที่ไม่จำเป็นต้องเตือนกันถูกมั้ย? ...   แต่ .......... ในทางกลับกัน ... ที่แอบเมียน้อยลักกินขโมยกินจะเห็นอะไรดีไม่ดีมันไม่ขัดหรอกนะค่ะขอขอบคุณทุก ๆ ของคุณคนที่คิดว่าได้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเข้าอกเข้าใจดี ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ พูดคุยกับเพื่อน ๆ พูดคุยกับคนอื่น ๆ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ๆ... ...   - เบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าอยากแรกมีอะไรใหม่ ๆ   *** ข้อเสนอนี้เป็นเรื่องยากที่จะลบออกก่อนที่จะได้รับมันๆ  อยากรู้อยากเห็นใครอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอีกไหม ... ไอ้ท่าจากบนยองนี่มันมีกี่ท่าเชียวคบกันนาน มันก็ ๆ ไม่มีท่าแปลกพิศดารเพิ่มขึ้นหรอกนะบนโต๊ะเตียงระเบียงตู้บนรถมันก็เหมือน ๆ กัน ... สำคัญแล้วที่เมียก็เบื่อเรื่องเซ็กซ์กับห ัวเหมือนกัน แต่ทำไ? ไม่ต้องคิดหาเหตุผลมาเพื่อนอกใจคุณล่ะคิดซิคิ้ดด   แบบนี้ต้องท่องให้ใจเลยค่ะคุ๊ ณ ‼ ️ คนเป็นเพศที่นอกใจง่ายนะ แต่มันก็เป็นเพียงแค่ความชั่ววูบชั่วร้ายมันก็กลับมาตายรัง ผู้หญิงเป็นเพศที่นอกใจยาก แต่ถ้าได้นอกใจมันไปเลยนะจาา ...  

ทำไมผู้หญิงถึงเจ้าชู้

ทำไมผู้หญิงถึงเจ้าชู้

นักสืบ,นักสืบเอกชน,นักสืบชู้สาว,จ้างนักสืบ,นักสืบราคาถูก

 ศักราชนี้...เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพนะจ๊ะ ไม่ใช่ยุคของเมืองกรุงศรีอโยธยา ที่ผู้ชายทั้งหลายนั้นจะเจ้าชู้ได้ฝ่ายเดียว สมัยนี้ผู้หญิงก็เจ้าชู้ไม่แพ้กัน บางทีผู้หญิงก็เจ้าชู้กว่า และ ด้วยมารยาล้านเล่มเกวียนก็ทำให้ผู้ชายจับไม่ได้ง่ายๆนะคะคุ๊นนนนนนน‼️‼️‼️   เอ้า เอ้า เอ้า !!! แล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ผู้หญิงแบบเราๆที่รักเดียวใจเดียวมาตลอดนั้นน ผันตัวมาเป็นนางวันทอง...ที่มีหนุ่มๆมาเบียดเสียดในหัวใจให้วุ่นวายกันไปหมด:(   1. เพราะผู้ชายไม่ชัดเจน:ผู้หญิงเจ้าชู้ จะเป็นผู้หญิงประเภท ขี้เหงา...กว่าชาวบ้าน? มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่รู้มั่นหน้า มั่นโหนก มั่นกะโหลก ส่วนไหนบ้างก็ไม่รู้นะ...ถ้ามีผู้ชายมาจีบ แบบโทรมาบ้าง ไม่โทรบ้าง หรือถ้าหายไปเกิน 1 วันนะ คุณเอ๊ยควรปรับลดตำแหน่งเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักไปเล๊ยย... แล้วก็มาเซียมซีหยิบหนุ่มๆที่อยู่ในสต็อคมาคัดสรรอีกครั้ง เหตุผล เนี่ยอย่าหาว่าเจ้าชู้นะ แค่ต้องการผู้ชายที่ชัดเจนแค่นั้นเองค๊าาา:)     2.ไม่มีความเสมอต้นเสมอปลาย:ช่วงโปรโมชั่น ก็คอยตามใจ ประเคนให้ทุกอย่าง อยากกินอะไรก็พาไป อยากได้อะไรก็ซื้อให้ พุธโธ พุธถัง ‼️พอผู้หญิงเสียตัวให้แล้ว จากโทรมาวันละ 10 ครั้งต่อวัน คุยกันบ่อยแทบทุกลมหายใจ กลายเป็นไม่โทรหา ไม่มีเวลา ไม่ใส่ใจ ไม่ดูแล เอ๊าา ถ้าเป็นแบบนี้ก็หาใหม่ ยิ่งสมัยนี้หาง่ายนิดเดียว แค่สะกิดปลายนิ้ว แอด ทัก ก็ได้คนคุยใหม่แล้ว ใช่ไหม..  3.เซ็กซ์‼️ผู้ชายทั้งหลายอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญกับผู้หญิงนะ เนี่ยแหละสำคัญที่สุดในชีวิตคู่ เหตุให้ผู้หญิงนอกใจคุณได้เลยถ้าคุณผู้ชายเห็นแก่ตัวที่เวลามีกิจกรรมกุ๊กกิ๊กเล่นผีผ้าห่ม ปูไต่ หนอนไต่ แต่ผู้ชายวิ่งไปถึงจุดสูงสุดบนยอดเขาเอเวอเรส เชรี้ย!!แต่ผู้หญิงยังเล่นน้ำตกอยู่เลย ถ้าเป็นแบบนี้ สมควรถีบออกไปหาผู้ใหม่ดีกว่าค๊า!!!!!!!!!!!   4.เพราะผู้ชายที่เข้ามาในชีวิต เสือก‼️ดีกันทุกคน ทำไงทีนี้ คัดยากแล้วสินะ...เอ้าละ เก็บหมด แต่ค่อยๆฟาดให้เรียบ แล้วค่อยคัดคนไม่ใช่ออก แบบนี้เผื่อเลือกด้วยนะจ๊ะ...#แบบไม่ได้เจ้าชู้ แค่เลือกคนที่ใช่ที่สุดแค่นั้นเอง:(   5.ถ้าผู้ชายดีแสนดี แต่ผู้หญิงยังเจ้าชู้กับผู้อื่นนั้น...ทุกๆอย่าง คงอยู่ที่สันดานล้วนๆ ไม่เลวจริง ทำไม่ได้นะคะคุ๊นน!!    

เรื่องเล่า สามีนอกใจ

เรื่องเล่า สามีนอกใจ

นักสืบ,นักสืบชู้สาว,นักสืบเอกชน,จ้างนักสืบ,นักสืบราคาถูก

คนที่เคยรักเรา ในวันนึงที่...เค้าไม่ได้รักเราแล้ว...ให้เชื่อเถอะเค้าคือคนอีกคนนึง เค้ามีมุมอีกมุมนึง ที่เราแทบไม่รู้จักตัวตนเค้าเลย ...เปรียบเหมือนคนที่เคยรักเรา คนที่เราเคยรู้จัก...เค้าตายไปจากชีวิตเราจริงๆ ใช่ครับ ถ้าคุณจับได้ว่าสามีมีคนอื่น ทั้งๆที่ผ่านมาเค้ารักคุณมาก มากจนไม่คิดว่าเค้าจะหักหลังคุณได้ ตอนนั้นคุณคงสับสน คงหาเหตุผลต่างๆนาๆ ว่าเราไม่ดีตรงไหน สวยสู้คนใหม่ไม่ได้หรือเปล่า มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับ มาคิดหาทางออกดีกว่าว่าจะจัดการกับชีวิตยังไงดี ลูกค้ารายนี้ก็เช่นเดียวกัน...   EP.1ผมนักสืบ spy191 เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับลูกค้า(ขออนุญาตเจ้าของแล้ว)    ตอนนั้นลูกค้ารายนี้อายุประมาณเกือบ 30 ปี ได้ติดต่อมาที่ผมเพื่อสืบหาหลักฐานว่าสามีนอกใจ(สามีไม่ยอมรับ) ลูกค้าโทรหาผมวันละหลายครั้งมาก โทรมาเล่ารายละเอียดให้ฟังบ้าง แต่ร้องไห้ให้ฟังซะส่วนใหญ่ พร่ำเพ้อว่าแต่ก่อนสามีรักเค้ามากมายแค่ไหน.    ช่วงแรกๆผมก็ปลอบลูกค้า แต่เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น ผมเข้าใจความเจ็บปวดที่ลูกค้าได้รับนะครับ แต่ผมอยากช่วยหาทางออกให้กับเค้า ผมเลยพูดแหย่ๆบวกประชดประชัน ...ว่าต่อให้คุณร้องไห้จนตายต่อหน้าผู้ชายคนนั้นเค้าก็ไม่กลับมารักคุณแล้ว (ซึ่งผมฟังรายละเอียดจากที่เค้าเล่ามาผมคิดว่ามันยากมากที่เค้าจะกลับมาคบกัน)   เธออึ้งไปสักพัก...น่าจะกำลังปาดน้ำตา ที่กำลังอาบแก้มสองข้าง(ผมเดาเอา)แล้วพูดกับผมว่า... เป็นนักสืบประสาอะไรไม่เคยปลอบเลย มีแต่ว่ากลับ เหมือนจะเคืองๆแล้วเธอก็วางสายไป...     ตอนนั้นผมยังไม่ได้สืบเรื่องที่เธอว่าจ้างนะครับ เพราะติดภาระกิจอีกงาน ช่วงระหว่างนั้นเธอก็จะโทรมาเล่าเรื่องของเธอให้ฟัง เล่าไปร้องไห้ไป บางทีโทรมาร้องไห้ให้ผมฟังอย่างเดียวก็มี โอเค...ผมรับฟังได้ถ้ามันลดทุกข์ในใจของเธอได้บ้าง...   ผมก็ยินดี...   Ep2 เมื่อถึงวันเริ่มงาน ผมลงพื้นที่กับน้องในทีมอีกคน กำหนดทำงานกัน 5 วัน ผมวางแผนอย่างดีจะติด gps ยังไง และต้องเก็บภาพให้ได้มากที่สุด ผมไปเช่าที่พักใกล้ๆห้องพักสามีเธอ แต่ผู้ชายก็ไม่เคยกลับห้องมาเลยแม้แต่วันเดียว ไปแอบรอที่ทำงานตลอด 5 วัน ก็ไม่เคยเห็นไปทำงานเลย คือผมกลับมาวางแผนใหม่และคิดว่าสามีเธอคงไม่ได้อยู่ที่นี่    พอวันรุ่งขึ้นผมติดต่อเธออีกครั้ง บอกว่ามีน้องในทีมกลับบ้านที่ต่างจังหวัด(บ้านใกล้กันกับชู้) เดี๋ยวจะให้น้องไปดูให้ เธอตอบกลับมาทันที:เค้าไม่มีทางไปบ้านผู้หญิงแน่นอน     นั่นไงครับ...ขนาดนี้แล้วยังเข้าข้างตัวเองอยู่ ยัง ยังไม่ยอมรับความจริง ผมเลยบอกกับเธอว่า ฟังนะพี่เป็นนักสืบ พี่ต้องคิดทุกทาง ทุกด้าน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดครับ เธอก็ฟัง และตกลงตามนั้น แต่ก็ยังบ่นไม่หยุด        Ep 3 พอช่วงบ่ายน้องในทีม ขับรถไปที่บ้านเป้าหมาย พร้อมกับบันทึกวีดีโอ แต่หน้าบ้านไม่มีคนอยู่ ผมถอดใจคิดว่าคงไม่อยู่ที่นั่นเหมือนกัน เลยโทรบอกเธอว่าไม่มีใครอยู่มีแค่รถกระบะ และส่งวีดีโอให้เธอ เธอบอกให้น้องในทีมกลับไปอีกครั้ง และถ่ายรูปรถเก่งคันดำที่อยู่ใกล้ๆให้ดูด้วย เพราะรถคุ้นๆเหมือนรถสามีเธอ    *****เป็นไปตามคาดครับรถคันนั้นเป็นรถสามีเธอ เธอบอกให้น้องส่งพิกัดให้ เธออยากรู้ว่าที่ไหน ผมบอกเธอว่า ขอร้อง‼️ได้มั้ย อย่าไปบ้านเป้าหมาย เธอรับปาก ผมก็โอเคแล้ววางสายไป...     ประมาณทุ่มกว่า เธอโทรเข้ามา พร้อมกับบอกว่าเพิ่งมาจากบ้านชู้ ผมตกใจมากก็เธอรับปากแล้ว...ทำไมไม่ทำตามที่บอกไว้ เอาเถอะ...ในเมื่อไปมาแล้ว จึงถามว่าเป็นไงบ้าง เธอเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงก็มีญาติฝั่งชู้กำลังนั่งกินอาหารหน้าบ้าน เธอเดินเข้าไปพร้อมกับถามว่าสามีเธออยู่ไหน มีคนนึงบอกว่าอยู่ในครัว เธอวิ่งเข้าไปหยุดตรงสามีเธอที่กำลังทำกับข้าวอยู่ พร้อมกับได้ยินเสียงตะโกนจากชู้ที่บอกกับสามีเธอว่า เธอมานี่ สามีเธอตะคอกใส่เธอว่า...มาทำไมหย่ากันแล้วนี่ เธอเลยสวนกลับไปว่าหย่ากันที่ไหนกูบอกให้มึงมาหย่ามึงก็ไม่มา พร้อมกับหันไปเจอหน้าชู้ที่กำลังวิ่งมา เธอบอกเธอชะงัก อึ้ง สักพัก คือตอนแรกเธอเข้าใจว่าผู้ชายเปลี่ยนไปมารักผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงสวย (ลืมบอกไปผู้หญิงทำงานกลางคืน) แต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่เลย เธอสวยกว่าดูดีกว่าทุกอย่างทั้งฐานะการศึกษา เหมือนเห็นผู้หญิงแล้วช็อค เธอถอยกลับมาที่รถ สามีวิ่งเข้าไปเอาปืนกะจะขู่ให้เธอกลับบ้าน ตอนนั้น เธอพาพ่อกับแม่ไปด้วย เมื่อแม่เห็นแบบนั้นเลยตะโกนดึงเธอขึ้นรถเพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะยิงเอา... เธอบอกว่าตอนนั้นเธอไม่กลัวเลยว่าจะโดนยิง แต่พอมองย้อนกลับไปคนหมดรักกันฆ่ากันตายเยอะแยะ มีข่าวให้เห็นทุกวัน...แล้วทำไม ไม่คิดถึงตอนรักกันบ้าง‼️