SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องส่วนตัว

SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องธุรกิจ

หมายเหตุ : ต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีในรายการ ที่คุณอยากรู้เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ และไลน์ ได้ตลอดเวลา

SPY191 ให้บริการสืบสวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

SPY191 ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

เนื่องจาก เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสืบสวน และการสอบสวนของหน่วยงานราชการมายาวนาน พร้อมทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาเป็นอย่างดี เรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

ข้อตกลงในการจ้าง นักสืบเอกชน

1.ค่าใช้จ่ายที่ทางทีมงาน นักสืบเอกชน แจ้งให้ท่านทราบนั้นได้ทำการวิเคราะห์ และพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

โดยทีม นักสืบเอกชน ที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้ประโยชน์สูงสุด และได้เนื้องานมากที่สุด

หากท่านเห็นว่าค่าใช้จ่ายนั้นสูงเกินไปท่านมีสิทธ์ปฎิเสธว่าจ้างได้ทันที

2. ผู้จ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายให้ทางทีม นักสืบเอกชน หรือทำการมัดจำเงิน 50% ก่อนเริ่มงาน ตามเงื่อนไข หากท่านต้องการทำเอกสารสัญญาจ้าง ทาง นักสืบเอกชน ยินดีจัดทำหนังสือสัญญาตามข้อตกลงว่าจ้างเพื่อให้ท่านและทางทีม นักสืบเอกชน ลงนาม เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน 

3. การนัดคุยงาน หรือนัดเจรจาตกลงว่าจ้าง ท่านสามารถมาที่สำนักงาน นักสืบเอกชน หรือบ้านนักสืบได้ เพื่อความเชื่อมั่นในการว่าจ้างปฏิบัติงาน มาพูดคุย มาเจอทีมนักสืบ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง 

หมายเหตุ หากท่านต้องการยกเลิกภาระกิจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางเราจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ราคาว่าจ้างนักสืบ สืบชู้สาว สะกดรอย-ตามพฤติกรรม เก็บหลักฐานด้วยภาพ และวิดีโอ

ราคาแต่ละงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยุ่ที่ระยะทาง และความยากง่าย ของงานนั้นๆ

ทางเรารับงานสืบขั้นต่ำ 5-7 วันขึ้นไปเท่านั้น…………………………………………………………………………………………………………

ราคา และเงื่อนไขมีดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 (ต่อวัน)

(กรณีที่ต้องตามออกต่างจังหวัดกระทันหัน) ทางเราต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

กรณีไม่ค้างคืน” 5,000 “ (ต่อวัน) กรณีที่ต้องค้างคืน” 6,000-8,000 (ต่อวัน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่พักของเป้าหมาย ที่อาจสูงเกินกว่าที่ทางนักสืบคิดค่าใช้จ่ายไว้

2.พื้นที่ต่างจังหวัด ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 12,000 15,000 20,000 (ต่อวัน)

หมายเหตุ

 ระยะเวลาปฎิบัติงานของนักสืบ คือ 10 ชั่วโมง (ต่อวัน) รายงานผลการทำงานทุกชั่วโมง / ภาพ และวิดีโอทั้งหมดของวัน 

จะส่งให้ทุกวันหลังเลิกงาน

กรณีที่ต้องทำงานเกินเวลาที่กำหนด ทางเราคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชั่วโมงละ 1,000 บาท

ผู้ว่าจ้าง สามารถร้องขอมาร่วมดูการทำงานกับทีมนักสืบได้ แต่อย่าก่อเหตุให้นักสืบเดือดร้อน หรือรำคาญใจเด็ดขาด

ราคาว่าจ้างตามหาตัวบุคคล ที่เจตนาหลบหนี หลบซ่อน

ราคาแต่ละงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ที่ความยากง่าย ของงานนั้นๆ

ราคา และเงื่อนไขมีดังนี้

1.บุคคลที่เจตนาหลบหนี เช่น ลูกหนี้ทั้งนอกระบบ และในระบบ บุคคลที่มีความผิดทางกฎหมาย บุคคลที่มีหมายจับ และไม่มีหมายจับ บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาในครอบครัว ทะเลาะวิวาทแล้วหลบหนี

ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 200,000 300,000 400,000 500,000 เหมาต่องาน

หมายเหตุ

การทำงานของเรามีความชัดเจน ถ้าทางเราทำงานแล้วไม่พบเจอเป้าหมาย หรือนำมาซึ่งการจับกุมผู้ต้องหาได้ตามที่ตกลงกันไว้ในหนังสือสัญญา

( เรายินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมดที่จ่ายมา ) โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

คำเตือนระหว่างการทำงาน วิเคราะห์ วางแผนอยู่นั้น ถือว่าเราเริ่มงานแล้ว ถ้าเป้าหมายหรือบุคคลที่ให้ตามหานั้น ปรากฏตัวกลับมาก่อน หรือทางผู้ว่างจ้างเจอตัวก่อน หรือจับกุมผู้ต้องหาได้ก่อนเวลาที่หนังสือสัญญากำหนดไว้นั้น

( ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างจ่ายมาทุกกรณี ) 

เงื่อนไขการชำระเงิน

มัดจำ 50% ทำสัญญาก่อนเริ่มงาน และอีก 50% เมื่องานสำเร็จตามที่ตกลงไว้ในสัญญา